Podręczniki do języków obcych

Kompetencje podręczników do języków definiuje się jako połączenie wiedzy, kwalifikacji i postaw odpowiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których wszyscy ludzie potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej i zatrudnienia. Należą do nich porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje informacyjne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie oraz świadomość i ekspresja kulturalna. Wszystkie podręczniki  ze strony www.taniaksiazka.pl do języków obcych powinny uwzględniać te kompetencje.

Jak ważna jest nauka języków obcych?

Ważną rolę odgrywa tu chęć identyfikacji ze wspólnotą rówieśników posługujących się innym językiem i potrzeba porozumiewania się w tym języku. Jednak dziecku-beneficjentowi brakuje determinacji dorosłego, który jest świadomy odłożonych w czasie korzyści z wysiłku włożonego w naukę języka, zwłaszcza że rodzice zazwyczaj wybierają instytucjonalną formę nauki. Ich motywacja może być nieznana dziecku w wieku szkolnym. Ważny jest również stopień, w jakim system języka podstawowego różni się od języka obcego, którym posługuje się dziecko.

Co jest potrzebne do nauki języka obcego?

Możemy wyróżnić podręczniki podstawowe (często z przekierowaniami na strony internetowe), dialog z tekstami dodatkowymi, zeszyt ucznia (ćwiczenia, prace domowe), materiały wizualne i multimedialne, gry planszowe, czasem zwięzłą gramatykę językową, książkę nauczyciela.

Jak treść podręcznika wpływa na naukę?

Pomiędzy treścią podręcznika a przykładem powinien istnieć odpowiedni związek. W tekście podstawowym (informacyjnym) podręcznika badacz wyróżnia teksty teoretyczne i poznawcze, czyli o dominującej funkcji informacyjnej, przekazujące podstawowe terminy, pojęcia (reguły, definicje), podstawowe fakty, opisy podstawowych praw w danej dziedzinie wiedzy. Drugą kategorię stanowią teksty instrumentalno-praktyczne.

Jak są zbudowane podręczniki językowe?


Wiele z nich koncentruje się na prezentacji treści, przechodząc od prostych do bardziej złożonych, od znanych do nowych. Inny typ koncentruje się na obrazowym przedstawieniu nowych treści za pomocą modeli, fotografii lub rzeczywistych przedmiotów. Podręcznik do nauki języka obcego dla czytelnika to zwięzła gramatyka typu referencyjnego, co sprzyja kondensacji rozproszonej zwykle informacji metajęzykowej zawartej w podręcznikach – w system wiedzy o języku obcym zgodny z jego rozumieniem.

 

Read more