Co jest najważniejsze w podręczniku do języka obcego?

Tego typu podręczniki są złożone (https://www.taniaksiazka.pl/tanie-podreczniki-szkolne-na-rok-2020-2021-ksiegarnia-internetowa-a-562.html). W podręczniku do języka obcego wśród dwóch kategorii tekstów podstawowych (słownictwa): teoretyczno-kognitywnych i instrumentalno-praktycznych znajdziemy też wiele innych elementów. We współczesnych podręcznikach do nauki języków obcych powinna dominować ta druga (transformacyjno-praktyczna) grupa treści, zawierająca opisy podstawowego przyswajania materiału nauczania, zasady i reguły stosowania wiedzy, opisy ćwiczeń i zadań czy uogólnienia.

Co znajdziemy w podręcznikach tego typu?

Wszelkie podręczniki do języków obcych zawierają zestawy ćwiczeń, zadań lub samodzielnych prac. Ważnym elementem są konkretne rozdziały, które systematyzują i integrują materiał dydaktyczny, a także wzmocnienie i powtórzenie materiału (np. w formie testów). Z tekstem głównym związane są inne podkomponenty informacyjne: tekst uzupełniający i objaśniający. Do tych pierwszych należą fragmenty literatury, teksty kultury ludowej (np. wiersze, przysłowia, piosenki z przypisami, szczegóły biograficzne, opisy niezwykłych przedmiotów lub zdarzeń, gry, fragmenty filmów), które mogą być wykorzystywane do indywidualizacji nauczania, ale także do wprowadzania elementów edukacji międzykulturowej, a na wyższych poziomach do prezentacji bogactwa kultury.

Inne elementy w podręcznikach do nauki języka obcego

Na drugą kategorię (tekst objaśniający) składają się:

  • wstęp do podręcznika,
  • uwagi i objaśnienia,
  • indeks alfabetyczny,
  • wykazy skrótów stosowanych w podręczniku,
  • wykazy tabel wariantowych.

Jak korzystać z podręczników do języków obcych?


Komponent orientacyjny ma na celu ułatwienie uczniom korzystania z podręcznika i poruszania się po nim. W podręczniku do nauki języka obcego ważne jest, aby poszczególne treści, pogrupowane w rozdziały i podrozdziały, tworzyły hierarchiczną strukturę sprzyjającą uczeniu się, tak aby każda z wyodrębnionych części uwzględniała kolejne etapy poznawania i uczenia się. Zdobywaniu umiejętności językowych sprzyja również zastosowanie jednolitej struktury i spójnego układu poszczególnych jednostek lekcyjnych, dzięki czemu odbiorcy łatwo odnajdują odpowiednie komponenty (tekst, część słownikowa, ćwiczenia, elementy gramatyczne, testy). Kolory mogą odgrywać podobną rolę przewodnika. Odpowiednia struktura, układ oraz rodzaje ćwiczeń w zestawie podręczników do nauki innych języków nie tylko ułatwiają pracę uczącemu się, ale także pomagają nauczycielowi sprawnie organizować proces dydaktyczny.